Pasilan konepajan Perinneyhdistys ry.

Valtionrautateiden omistama Pasilan konepaja rakennettiin 1900-luvun vaihteessa. Konepajan päätehtävänä oli vastata Suomen radoilla tarvittavien uusien rautatieliikenteen henkilö- ja tavaravaunujen valmistamisesta aina 1990-luvulle saakka. Konepajan toiminnan aikana puukorisia henkilövaunuja valmistui yli 2000 ja teräskorisia runsaat 700. Uusia tavaravaunuja valmistui kaikkiaan yli 50 000. Lisäksi konepajan tehtäviin on kuulunut henkilö- ja tavaravaunujen sekä diesel- ja sähkömoottorijunien korjaustoimintaa sekä rautatiekaluston kunnossapidossa tarvittavien varaosien valmistusta ja korjausta. Myös teräsrakenteisten rautatiesiltojen valmistus on vuosien saatossa kuulunut konepajan ohjelmaan.

Pasilan konepajan alue rakennuksineen edustaa edelleen jopa Euroopan mittakaavassa erittäin arvokasta 100 vuotta vanhaa teollisuusympäristöä. Tuhannet ihmiset ovat saaneet elantonsa toimiessaan erilaisissa ammateissa konepajalla. He ovat tehneet teollisuushistoriaa, joka on samalla merkittävä osa myös Helsingin ja Suomen historiaa.

Pasilan konepajan Perinneyhdistys ry. perustettiin 12.4.2002 vaalimaan jo nyt lakkautetun konepajan 100-vuotista perinnettä ylläpitämällä tietoutta sen toiminnasta, historiasta ja merkityksestä.Uusi kirja julkaisu Pasilan konepajan perinneyhdistykseltä 12/2017

Aidan takana oli konepaja - Tapahtumia ja muistoja VR Pasilan konepajalta

VR:n Pasilan konepaja tarjosi, sen sata vuotisen historian ajan, työpaikan tuhansille ihmisille. Nämä Pasilan konepajalla työskennelleet "rautakourat" ansaitsevat oman kirjansa. Miten konepajan viimeisten vuosikymmenten aikana työntekijät kokivat oman työpaikkansa? Miten tultiin konepajalle töihin? Kuinka poliittinen konepaja oli? Entä minkälaista harrastustoimintaa konepajalla oli?

Näihin kysymyksiin tämä kirja pyrkii antamaan vastauksen konepajalaisten itsensä kertomana.

Pasilan konepajan Perinneyhdistys ry.
2017
ISBN 978-952-93-9725-9

Kirjan voit tilata tämän linkin kautta.